• etusivu »
 • palvelut
 • Tehostuspalvelut


  18e5b652-7510-4e7e-84fa-a8e27c2ea5c2.png

  Työaikatutkimus on systemaattisen kehityksen ja onnistuneen menetelmäsuunnittelun peruslähtökohta.

  Jokaiseen yksittäiseen työvaiheeseen käytetty aika kartoitetaan ja tämän pohjalta luodaan tavoite kokonaisuudelle.Tutkimuksen suorittaa virallisesti sertifioitu osaajamme.

  Työaikatutkimuksien lisäksi teemme havainnointi ja jatkuvanajankäytöntutkimuksia todentamaan todellinen nykytilanne ja mahdollistamaan oikeat kehitystoimenpiteet.

  22126ed5-9e35-40c0-aa10-a5d823f58df0.png

  Arvovirtakuvaukset (Value Stream Mapping, VSM)

  VSM on peruslähtökohta Lean-tuotannon kehittämiselle.

  Muutos jakautuu kolmeen osaan:

  •  Nykytilan kartoitus (current state)  
  •  Tahtotila (future state)
  •  Kehityssuunnitelma (implementation plan)
   

  Nykytilan kartoituksessa tutkitaan mitä nykytilassa tapahtuu ja mihin aika kuluu. Nämä ovat lähtökohtina seuraavaksi tapahtuville turhien vaiheiden poistoille, joista muodostuu kehityssuunnitelma toimenpidelistoineen.

  Arvovirtakuvauksen ja kehityssuunnitelman teemme yhdessä, jonka jälkeen toteutamme muutokset käytännössä yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa, eli konkreettisiksi tuloksiksi lattialle.