Blogi RSS

Asiakas odottaa saavansa tilauksensa sovittuna aikana, sovittuna laatuna ja sovittuna määränä. Tämän vuoksi virheisiin ja viivästyksiin on hyvin harvoin varaa. On kuitenkin kiistaton tosiasia, että päivittäinen tekeminen tuotannossa on inhimillistä ja monista syistä johtuen haavoittuvaista. Tilaukset viivästyvät, ne eivät vastaa odotuksia tai tuotannon resurssointi pettää.

Tutustu arkijohtamisen asiantuntija Harri Laitisen vinkkeihin päivittäisen tekemisen tehostamiseksi. 

Lue lisää

“Lopulta kysymys palaa aina ihmisiin. Olen saanut urallani toimia lukemattomien erilaisten, eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Vaikka toiminta, tuotteet ja prosessit muuttuvat, lean-periaatteet pysyvät samankaltaisina. Lopulta kyse on ihmisistä ja heidän työstään”, sanoo Tove. 

Lue lisää tuotantopäällikkömme mietteitä prosessinkehittämisestä ja ihmisten motivoinnista muutokseen.

Lue lisää

Asiakkaan ongelmana tilojen riittäminen olemassa olevalla prosessilla yrityksen pakkaustoimintoihin, erityisesti sesonkiajankohtina. Lue lisää, miten EasyLean-konsptilla pystyttiin vastaamaan haasteeseen ja tehostamaan tekemistä.

Lue lisää

Jatkuvassa ajankäyttötutkimuksessa, tarkastellaan mitä työpäivän aikana tapahtuu tuotantolinjalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurataan tekemistä, kirjataan huomiot ylös ja valmistetaan tästä yhteenvetoraportti, jossa näkyy aikaelementit sekä jakaumat; mihin työaikaa käytetään ja mitä tuossa ajassa tehdään.

Lue lisää