Asiakastarina no.2 - tuotantomallin muutos

Asiakastarina no.2 - tuotantomallin muutos

Asiakkaalla positiivinen ongelma: täynnä oleva tilauskirja, johon tuotanto ei kuitenkaan kykene riittävällä vauhdilla vastaamaan. Tavaraa ei siis saada sovitulla aikataululla eteenpäin loppuasiakkaille. 

RATKAISU: Tutkimusmatka asiakkaan toimitiloihin. Tällä parin päivän mittaisella havainnointireissulla huomioitiin, että tuotannon prosessissa on hikkauskohtia, joita voidaan pienillä muutoksilla saada suoristettua ja tehostettua.

Prosessimuutos piti sisällään tuotantomallin muutoksen työpistekohtaisesta mallista linjamalliin, jossa materiaalit asetetaan paikoilleen kokoonpanojärjestyksen mukaisesti, tarvittavat materiaalit tuodaan lähelle tekemistä ja tekijä pystyy siirtymään kappaleen kanssa vaiheesta seuraavaan, materiaalit helposti vieressä saatavilla vaiheesta toiseen.

Linjalla pystyy työskentelemään joko yksi tai useampi henkilö samanaikaisesti ja kappale voidaan tehdä valmiiksi alusta loppuun yhden henkilön toimesta tai vaiheittain, jolloin yksi henkilö suorittaa yhden vaiheen ja kappale liikkuu vaiheesta seuraavaan toiselle henkilölle. 

Uusien tuotevaatimusten myötä linjamalliin oli helppo integroida automaattisia testausvaiheita aikaisempien manuaalisten testauspisteiden sijaan. Linjaa palvelee linjan materiaalihenkilö, joka täydentää kokoonpanovaiheeseen tarvittavat materiaalit. 

Roolit ja vastuut selkeytettiin sekä tietysti dokumentoitiin. Uuden prosessin myötä saatiin paremmin hyötykäytettyä olemassa olevat neliöt, prosessista saatiin joustavampi sekä materiaalimääriä pystyttiin pienentämään optimoimalla materiaalien sijoittelut.