Asiakastarina no.3 - Työntutkimus

Asiakastarina no.3 - Työntutkimus

Jatkuvan ajankäyttötutkimuksessa, tarkastellaan mitä työpäivän aikana tapahtuu tuotantolinjalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että seurataan ja kirjataan tekemistä, kirjataan huomiot ylös, valmistetaan tästä yhteenvetoraportti, jossa näkyy aikaelementit sekä jakaumat; mihin työaikaa käytetään ja mitä tuossa ajassa tehdään.

Esimerkkitapauksena asiakasyrityksen tuotantolinjan työkalun vaihto:
Alkuperäinen reilun 12h vaihtoaika, tuotannon pysähdysaika, saatiin lähes puolittumaan 6,5h mittaiseksi vaihtoajaksi.

Tämä tehtiin hyödyntämällä jatkuvan ajankäyttötutkimusta, jossa tutkittiin ja raportoitiin työpäivän sisältö yksityiskohtaisesti.

Lopputulemana selkeys eri vuorojen toimintatavoista ja tämän perusteella päivitetyn toimintamallin luominen työkaluvaihdolle.

Säästetty aika voidaan näin käyttää itse tuottavaan tuotantoon, prosessin pyörittämiseen.