24.3.2020

EasyLean-konseptin avulla selkeyttä ja tehoja pakkausprosessiin 

Asiakkaan ongelmana tilojen riittäminen olemassa olevalla prosessilla yrityksen pakkaustoimintoihin, erityisesti sesonkiajankohtina.

Sesonkimyynnin aikana oleva tuotantopiikki olisi perinteisellä pakkaustavalla vaatinut yrityksen laskelmien mukaan toista kymmentä uutta työpistettä, jotta sesongin tuotteet saataisiin toimitettua eteenpäin loppuasiakkaille.

RATKAISU:  2-päivän EASY LEAN -mallinnus.

Näiden kahden päivän aikana mallinnettiin yhdessä asiakkaan työntekijöiden kanssa uusi, toimivampi prosessimalli, jossa keräily- ja pakkaustoiminta eriytettiin selkeästi omiksi osa-alueiksi. Pelkästään tällä koeponnistuksella saatiin 66% parannus tehokkuuteen.

Mallinnukseen perustuen asiakas tilasi pilotointiversion uudesta, optimoidusta työpisteestä. Työpiste koekäytettiin ja testattiin. Pienillä lisämuutoksilla työpisteestä saatiin paras mahdollinen versio asiakkaan toimintoihin.

Tämän jälkeen asiakas tilasi kuusi kappaletta räätälöityjä työpisteversioita, joista jatkuvassa käytössä tällä hetkellä neljä työpistettä. Työpisteiden lisäksi hankintoihin sisällytettiin kuljetinradat, joiden avulla pakkaukset siirtyvät nyt automaattisesti työpisteeltä seuraavalle toimintoalueelle.

LOPPUTULOS:

Alkuperäisesti tarve oli sekä lisätilalle että toiselle kymmenelle työpisteelle - lopputulemana prosessimuutoksen myötä kuuden työpisteen investointi sekä tietysti uuden prosessin käyttöönotto.

Uudessa prosessissa roolit ja vastuut määritelty selkeästi eri osa-alueille, jolloin saatiin käyttöön toimiva ja optimoitu resurssointi sekä mahdollistettiin työnkierrot.

Miten voimme olla avuksi?

Haluamme olla parantamassa yritysten ja työntekijöiden työhyvinvointia tekemällä työpaikat toimiviksi ja ergonomisiksi. Monipuolisen ja pitkän uran tehneet asiantuntijamme ovat käytettävissä prosessinkehityksen, menetelmäsuunnittelun, leanin, arkijohtamisen ja muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden läpiviemiseksi.

Lue lisää