24.3.2020

Työntutkimuksella selkeyttä tekemiseen ja tehokkaampaa ajankäyttöä 

Jatkuvassa ajankäyttötutkimuksessa, tarkastellaan mitä työpäivän aikana tapahtuu tuotantolinjalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurataan tekemistä, kirjataan huomiot ylös ja valmistetaan tästä yhteenvetoraportti, jossa näkyy aikaelementit sekä jakaumat; mihin työaikaa käytetään ja mitä tuossa ajassa tehdään.

Esimerkkitapauksena asiakasyrityksen tuotantolinjan työkalun vaihto:

Alkuperäinen reilun kahdentoista tunnin vaihtoaika ja tuotannon pysähdysaika saatiin lähes puolittumaan kuuden ja puolen tunnin mittaiseksi vaihtoajaksi.

Tämä tehtiin hyödyntämällä jatkuvan ajankäyttötutkimusta, jossa tutkittiin ja raportoitiin työpäivän sisältö yksityiskohtaisesti.

Lopputulemana saavutettiin selkeys eri vuorojen toimintatavoista ja tämän perusteella päivitetyn toimintamallin luominen työkaluvaihdolle.

Säästetty aika voidaan näin käyttää itse tuottavaan tuotantoon, prosessin pyörittämiseen.

Monipuolisen ja pitkän uran tehneet asiantuntijamme ovat käytettävissä prosessinkehityksen, menetelmäsuunnittelun, leanin, arkijohtamisen ja muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden läpiviemiseksi.

Miten voimme olla avuksi?

Haluamme olla parantamassa yritysten ja työntekijöiden työhyvinvointia tekemällä työpaikat toimiviksi ja ergonomisiksi. Monipuolisen ja pitkän uran tehneet asiantuntijamme ovat käytettävissä prosessinkehityksen, menetelmäsuunnittelun, leanin, arkijohtamisen ja muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden läpiviemiseksi.

Lue lisää