Helppo, tuloksekas ja kustannustehokas tapa saada
maailmanluokan Lean-teoriat käyttöön! 

1

Nykytilan kartoitus kuten: työaikatutkimukset sekä arvovirta-analyysit

2

Parannusehdotukset, kehitystoimien suunnittelu ja toteutus

3

Räätälöidyt kalusteet ja laitteet ergonomiseen ja tehokkaaseen työhön

Mitä on EasyLean?  

Easy Lean keskittyy arvoa lisäävän työhön, Lean-ajattelumallin mukaisesti tätä kutsutaan sipulimallin ytimeksi. Tämän seurauksena rakentuu samalla siisteyden ja järjestyksen malli, toisin sanoen 5S-perusteet prosessiin. Tätä kautta saadaan myöskin määriteltyä rajapinnat eri toiminnoille sekä arvovirta-analyysien avulla muodostaa selkeä näkymä kokonaiskuvaan ja haluttuun tahtotilaan.

Easy Lean -konsepti mahdollistaa nimensä mukaisesti helpon, tuloksekkaan ja kustannustehokkaan tavan saada erinomaiset, maailmanluokan Lean-prosessit käytäntöön juuri teidän omaan ympäristöönne! Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme toimivat ratkaisut, olivatpa prosessin kehityshankkeet millaisia tahansa. 

 • Tekijät opastetaan oikeisiin työmenetelmiin ja toimintamalleihin. Näin varmistetaan, että tehdyt Lean-ratkaisut todella tuottavat odotetut parannukset myös käytännön toimissa.
 • Uudessa prosessissa teille räätälöidyt ratkaisut tulevat integroituna ympäristöönne sekä palvelemaan suoraan yrityksenne tarpeita. 
 • Nykytilan analysointi aloitetaan lattiatasolta yhdessä työntekijöiden kanssa. Mitä tällä hetkellä tehdään ja miten? Tämän havainnoinnin ja selvityksen perusteella luodaan päivitetty malli tekemiselle.
 • Tehtäessä asianmukainen menetelmäsuunnittelu työvaiheelle, jossa on työ on suunniteltu esimerkiksi työntekijöiden toimesta, yleisesti ohjesääntönä pidetään jopa 150% tehokkuuden kasvua. Easyleanissä tulokset ovat todellakin välittömästi teidän käytettävissänne!
 • Erittäin vahvan kokemuksen omaavat Lean-osaajamme ottavat huomioon asiakasyrityksen prosessien parantamisen kaikissa työvaiheissa, prosessin suunnittelusta mahdollisten ratkaisuiden toimitukseen ja ylösajoon

EasyLean käytännössä  

Nykytilan kartoitus  

Työaikatutkimus on peruslähtökohta menetelmäsuunnittelulle. Tarkoituksena on tutkia jokaisessa yksittäisessä työvaiheessa käytetty aika ja määrittää tätä kautta tavoiteaika kyseessä olevalle kokonaisuudelle.Tutkimuksen tekee virallisesti sertifioitu henkilö.

Arvovirta-analyysi on ensimmäinen askel aloitettaessa siirtyminen kohti leania toimintamallia. Muutos jakautuu kahteen osaan:
1) nykytilan kartoitukseen ja 2) kehityssuunnitelmaan. Kartoituksessa tutkitaan mitä toiminnoissa tällä hetkellä tapahtuu ja mihin käytettävä aika kuluu. Nämä ovat askelmina seuraavaksi tapahtuville turhien vaiheiden poistoille, joista muodostuu kehityssuunnitelma toimenpidelistoineen. Arvovirtakuvauksen ja kehityssuunnitelman teemme yhdessä kanssanne, jonka jälkeen toteutamme muutokset yhdessä henkilöstön kanssa käytännössä eli konkreettisiksi tuloksiksi toimintaympäristöönne.

Pahvimallinnus ja uuden prosessin testiajo

Pahvimallinnuksen avulla suunnitellaan tehostettu kokoonpanoprosessi. Uudessa prosessissa tarvittavat EasyLean- ratkaisut tulevat teille integroituna lattialle toimestamme suoraan teidän tarpeisiinne!

Tuotoksena on suunnitelma kokoonpanoprosessinne kehityksestä, arvioitu uusi kapasiteetti ja koulutettu henkilökunta. Tämän pohjalta tarjoamme myös käytännön suunnitelman tarjouksineen mahdollista tuotantoversiota varten (osa tuotantolinjasuunnittelusta jo siis valmiiksi tehtynä).

On myös hyvä huomioida että ko. kokoonpanoprosessissa työskentelevät henkilöt osallistuvat rakentamiseen ja ovat itse kehittämässä uutta kokoonpanomallia alusta alkaen. Tällä on iso vaikutus lean-osaamisen siirtymiselle tuotannon tekijöille ja varsinkin muutoksen mahdollistamiselle ja toteuttamiselle!

Materiaalilogistiikka

Materiaalilogistiikan tehostaminen pitää sisällään:

 • Prosessin havainnointia
 • Nykytilan analysoinnin
 • Spagettidiagrammin
 • Ylätason kehityssuunnitelman luonnin
 • Materiaalitäydennysprosessin suunnittelun ja simuloinnin
 • Käytännön suunnitelman
 • Täydennysprosessin periaatteiden simuloinnin
 • Ohjauksen simuloinnin käytännössä
 • Keräilyn käytännön simuloinnin
 • Täydennyksen käytännön simuloinnin
 • Ohjaus käytännössä

Moduulin ulostulemana asiakkaan oma henkilöstö on itse suunnitellut Lean-periaatteiden mukaisen tehostetun materiaalilogistiikan ja simuloinut sitä käytännössä omassa ympäristössä meidän EasyLean -asiantuntijan vahvan ohjauksen alla. Näin osaaminen siirtyy luonnollisesti asiakkaalle ja se mahdollistaa prosessin toiminnan pyörittämisen kuten myös jatkuvan kehittämisen pohjan.

Uuteen tehostettuun prosessiin määritellään tarvittaessa myös layout sekä työskentelyä että uutta prosessia tukevat elementit. Näistä räätälöidyistä ratkaisuista toimitamme erillisen tarjouksen pyynnöstänne.

Layoutin ja kalusteiden suunnittelu

Layout-suunnitelmissa huomioidaan optimaalinen tilankäyttö sekä materiaalien joustava virtaus. Kalustesuunnittelu tehdään räätälöidysti asiakkaan todelliseen tarpeeseen, ergonomiaan erityisesti keskittyen. Laadukkailla ohjelmistoilla ja vahvalla osaamisella toteutamme tehokkaasti rakenne- ja layout-suunnittelua 3D-maailmassa. Tarjontaamme kuuluu myös esim. tuotantotilasta 3D-työkaluilla tehdyt videot. Edistyneet ohjelmistot ja osaava henkilöstömme mahdollistavat laadukkaat funktionaaliset ja visuaaliset suunnittelukuvat sekä itse tuotteisiin ja tilankäyttösuunnitelmiin (layout). Kustannukseltaan edulliset ja laadukkaat virtuaalivideot ovat myös yksi osa tarjontaamme. Teemme suunnittelua ja mallinnusta joko suoraan asiakaan toimeksiantoihin tai prosessin kehittäjiemme määrittelemien lähtötietojen perusteella. Lisää tietoa täältä.

Ylösajettu Lean -tuotantomalli

Kun päätös halutusta tahtotilasta on tehty ja siihen tilatut ratkaisut on paikallaan, käymme yhdessä asiakkaan kanssa toiminnot läpi paikanpäällä. Tällöin varmistetaan, että asiakkaan henkilöstö saa tarvittavan koulutuksen uudesta toimintamallista ja että uuden prosessin käyttöönotto on mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa. Tarjoamme myös palveluitamme avaimet käteen -periaatteella, jossa asiakkaan tehtävänä on vain osoittaa toimintaympäristö, johon halutut ratkaisut luodaan toimestamme.

Päivittäinen johtaminen

”Jos perusasioita ei ole sovittu, ei ole mitään järkeä tehdä suunnitelmia”
- Konfuzius, kiinalainen filosofi -

Päivittäisen johtamisen päätavoite on varmistaa tuotantosuunnitelman toteutuminen johtamalla ihmisiä, valvomalla prosesseja ja ennakoimalla mahdollisia poikkeamia ja huolehtimalla ratkaisut päivittäisiin ongelmakohtiin.

Päivittäisen johtamisen toisena tavoitteena on ylläpitää saavutettuja parannuksia ja kehittää strategian mukaisia toimintoja.

Päivittäinen johtaminen on selvien tehtävien ja vastuiden asettamista, joilla vahvistetaan tiimiä ja saavutetaan yrityksen tavoitteet.

Autamme yritystänne parantamaan tekemisen edellytyksiä päivittäisen johtamisen konseptilla. Konseptimme avulla yrityksessä tiedetään paremmin mistä tehdään, mitä ja milloin tehdään, miten pitää tehdä, kuinka paljon pitää tehdä ja tämän lisäksi mukana kulkee jatkuva kehitys ja ylläpito.