1.4.2020

Arkijohtaminen tähtää tuotantosuunnitelman mutkattomaan toteutumiseen ja tarjoaa työkalut päivittäisen tekemisen tehostamiseen

"Haluaisin saada yritysten johdon ja tuotannon esimiehet näkemään paremmin sen, että aina ei tarvitse kehittää uutta. Olisi tärkeää pyrkiä saamaan prosessit ja työt siihen pisteeseen, miten ne alun perin on suunniteltu toimivan."

Vaikka lähes koko uransa prosessien parissa työskennellyt Harri Laitinen vannoo kehittämisen nimeen, toivoo hän joskus, että yritykset pysähtyisivät miettimään, miten tuotannon päivittäinen ydintekeminen saataisiin tehokkaaksi ja asiat rullaamaan tuotantosuunnitelman mukaisesti.

“Haluaisin saada yritysten johdon ja tuotannon esimiehet näkemään paremmin sen, että aina ei tarvitse kehittää uutta. Olisi tärkeää pyrkiä saamaan prosessit ja työt siihen pisteeseen, miten ne alun perin on suunniteltu toimivan. Saada tuotantosuunnitelma pyörimään. Vasta perusasioiden virratessa soljuvasti, on järkevää lähteä kehittämään niitä eteenpäin. Tähän haasteeseen tarjoamme arkijohtamisen konseptilla konkreettisia työkaluja”, sanoo Harri.

Arkijohtamisen työkaluilla hallitaan tuotantojärjestelmän heikkouksia ja vähennetään vaihtelua määrässä, laadussa ja ajassa

Asiakas odottaa saavansa tilauksensa sovittuna aikana, sovittuna laatuna ja sovittuna määränä. Tämän vuoksi virheisiin ja viivästyksiin on hyvin harvoin varaa. On kuitenkin kiistaton tosiasia, että päivittäinen tekeminen tuotannossa on inhimillistä ja monista syistä johtuen haavoittuvaista. Tilaukset viivästyvät, ne eivät vastaa odotuksia tai tuotannon resurssointi pettää.

“Syitä poikkeamiin on paljon ja syyt ovat moninaiset. Usein saattaa olla niin, ettei organisaatiorakenne tue päivittäistä johtamista, toimenkuvissa ja vastuissa on kompetenssivajetta, toimintoja ei mitata tai prosessit eivät tue ergonomisuutta, mikä johtaa työntekijöiden väsymiseen. Melko usein törmää myös tehottomiin työympäristöihin, missä työt tehdään kuten ne on aina tehty. Lisäksi valitettavan moni yritys pyrkii vain selviämään päivästä”, luettelee Harri.

Arkijohtaminen on nippu menetelmiä, joilla pyritään hallitsemaan tuotantojärjestelmän heikkouksia ja vähentämään vaihtelua määrässä, laadussa ja ajassa. Se voi olla esimerkiksi yrityksen tarpeisiin suunniteltu säännöllinen aamupalaveri päivän tavoitteiden asetantaan, motivoiva mittaristo tulosten seuraamiseen, prosessikävely päivittäisten prosessien tarkastamiseen tai andon nopeaan ongelmanratkaisuun. Ratkaisut tehdään aina toimialan ja yrityksen kokoon nähden sopivaksi.

Parhaimmillaan arkijohtaminen hyödyttää niin tekevää yritystä kuin sen asiakkaitakin.

“Arkijohtaminen ei hyödytä pelkästään tekevää organisaatiota. Parhaimmillaan se luo asiakastyytyväisyyttä, kun tuotantosuunnitelman toteutuminen varmistetaan johtamalla ihmisiä, valvomalla prosesseja, ennakoimalla mahdollisia poikkeamia sekä ratkomalla nopeasti päivittäisiä eteen tulevia ongelmia. Asiakkaat saavat tilauksensa sovittuna aikana ja laatuna. Arkijohtamisen menetelmillä estetään paluu vanhaan ylläpitämällä saavutettuja parannuksia, mutta myös jatkuvasti kehittämään niitä edelleen.”, kertoo Harri.  

Ihmisten mukaan ottaminen ja laadukas esimiestyö ovat kehittävän organisaation kulmakivi

Perinteisessä organisaatiossa johtoa näkyy harvoin siellä, missä tapahtuu ja lisäarvo syntyy. Samoin ongelmanratkaisutilanteet usein siirretään tuotannossa työnjohdolle. Arkijohtamisen mallin mukaan, jokaisella henkilöllä on oikeus, mutta myös velvollisuus kehittää omaa työtään. Kehittävässä organisaatiossa ihmiset tulee ottaa mukaan ja antaa heille kehittämisen edellytykset.

Organisaatio ja sen ihmiset tarvitsevat muutosten taakse aina myös toimivan johdon ja esimiestyön. Arkijohtaminen tähtää myös työnjohdon ja esimiestyön kehittämiseen. Jokaisella operatiivisella esimiehellä on vastuu toimia tehtaan lattialla ja toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa kehitys- ja ylläpitotoimia. Tässä apuna on arkijohtamisen menetelmät, jotka tähtäävät nimenomaan siihen, että koko henkilöstö sitoutetaan kehittämiseen, eikä se kosketa ainoastaan esimiesporrasta.

“Johtamisjärjestelmä ja sitä kautta kokonaisia toimintakulttuureja pitää muuttaa ihan erilaiseksi. Siihen tarvitaan työkaluiksi myös vahvasti muutosjohtamista”, muistuttaa Harri. 

"Tuotannon työntekijät jäävät ilman asianmukaista ohjeistusta, aikaa menee turhaan asioiden selvittelyyn ja ongelmanratkaisu takkuilee. "

Työrauha tuotantoon

Harri aloitti prosessikehitysuransa Nokialta, jossa hän 17 vuoden aikana sai syväluotaavan opin lean-kehittämisen mahdollisuuksista. Nokia-vuosien varrelle on mahtunut mm. Työkomennuksia San Diegoon ja Brasiliaan. Globaali vastuu sekä myöhemmät kokemukset eri yritysten prosessikehityksen parissa antoivat vahvan opin erilaisten ihmisten ja erilaisten työkulttuurien kanssa työskentelystä ja näistä opeista voi ammentaa vielä tänäkin päivänä.

Viimeiset seitsemän vuotta Harri on työskennellyt itsenäisesti erilaisissa kehittämisprojekteissa, eri yritysten toimintoja kehittäen. Matkan varrella Harri on nähnyt lukuisia suomalaisia yrityksiä, niiden tuotannon haasteita ja mahdollisuuksia.

Arkijohtamisen työkalut ovat suunnattu yritysten käyttöön tekemään jokaisesta päivästä tehokkaamman.

“Uskon vahvasti arkijohtamisen konseptin mahdollistavan suuria parannuksia yritysten toimintaan. Pienemmissä firmoissa kehittäjä ja ongelmanratkaisija on toimitusjohtaja ja on selvää, ettei kaikelle riitä aikaa. Isommissa organisaatioissa työnjohtajat ovat aivan ylityöllistettyjä eivätkä ehdi puuttua päivittäisen tekemisen haasteisiin tarpeeksi. Tuotannon työntekijät jäävät ilman asianmukaista ohjeistusta, aikaa menee turhaan asioiden selvittelyyn ja ongelmanratkaisu takkuilee. Arkijohtamisen työkalut ovat parhaimmillaan kuin muuri, joka blokkaa kaiken tuottavaa työtä hidastavan toiminnan pois”, selittää Harri.

Mikä innostaa pitkän linjan prosessikehittäjää projekti toisensa jälkeen?

“Se kun ihmiset alkavat nähdä muutoksen mahdollisuuden ja hyödyt, on joka kerta valtavan palkitsevaa. Aluksi päätä voidaan hakata yhdessä tiiliseinään urakalla, mutta yleensä aina tulee se hetki, kun ihmiset ymmärtävät, että avaimet ovat heidän käsissään. Tavoitteena on aina se, että saadaan asiat virtaamaan. Lopulta ei ole eroa myöskään sillä, onko kyse materiaalista tai informaatiosta, tai millä alalla toimitaan. Lopulta ollaan ihan samojen asioiden äärellä. Kunhan niin johto kuin henkilöstö on sitoutunut asiaan, saadaan aikaiseksi upeita muutoksia”, kiteyttää Harri. 

Miten voimme olla avuksi?

Haluamme olla parantamassa yritysten ja työntekijöiden työhyvinvointia tekemällä työpaikat toimiviksi ja ergonomisiksi. Monipuolisen ja pitkän uran tehneet asiantuntijamme ovat käytettävissä prosessinkehityksen, menetelmäsuunnittelun, leanin, arkijohtamisen ja muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden läpiviemiseksi.

Ota yhteyttä!
Liquid error (templates/article.pagefly.b1adda96 line 29): product form must be given a product

Lue myös

Your post's title

October 23, 2017admin

Your post's title

October 23, 2017admin

Your post's title

October 23, 2017admin