Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ

IT-Line Oy (y-tunnus: 1088542-0)
Lairolantie 6, 24910 Halikko
www.it-line.fi

 

 1. REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

IT-Line Oy
it-line@it-line.fi

 

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

IT-Linen markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Tämä tietosuojatiedote kertoo, miten käsittelemme meille antamiasi henkilökohtaisia tietoja, sekä tietoja, joita voimme kerätä sinusta.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin

 • Olemassaolevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää tietoja:

 • Asiakkaista, asiakkaiden edustajista sekä yhteyshenkilöistä
 • Alihankkijoiden ja toimittajien edustajista, sekä yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Henkilötietoja, joita tarvittaessa käsittelemme:

 • Henkilötiedot ja yhteystiedot, kuten koko nimi, sähköposti, puhelinnumero, yritys, toimiala ja asema, yrityksen tiedot, asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
 • Verkkosivu- ja uutiskirjekäyttäytymiseen liittyvät tiedot IT-linen verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinoinnin kohdistaminen ja profilointi
 • Markkinointikielto

 

 1. HENKILÖTIETOJEN LÄHDE

Keräämme henkilötietoja seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään verkkosivujen evästeiden avulla tai uutiskirjetilauksen yhteydessä
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Tuotteidemme ja palveluidemme käyttämisestä syntyvät tiedot 

Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös IT-linen ulkopuolisista rekistereistä.

 

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin siltä osin, kun on asiakkaan kanssa sovittu. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

 

 1. REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYAIKA

Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy IT-linen valtuuttamilla henkilöillä. Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneita henkilötietoja, joita meillä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistamme säännöllisin väliajoin.

 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuttasi:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Oikeus korjata sekä tarkentaa henkilötietosi, jos ne ovat epätarkkoja
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin ja saada tietoa siitä, kuinka käsittelemme niitä
 • Oikeus kopioida tai siirtää henkilötietoja (”tiedon siirrettävyys”)

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Suoramarkkinoinnin estämisen voi tehdä suoraan jokaisen suorasähköpostin mukana tulevan linkin kautta, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

 

 1. TIETOSUOJATIEDOTTEEN MUUTOKSET

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

Päivitetty 30.8.2021