1.6.2020

EasyLean mahdollistaa asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt kustannustehokkaat ratkaisut tuotannon tehostamiseen

EasyLean tehokkuutta tuotantoon

Joskus parhaimmat asiat tapahtuvat vahingossa. Näin kävi IT-linen lean-spesialisti Petri Tokolalle, kun hän vuonna 1998 näki ilmoituksen avoimesta työpaikasta Salon Nokian tehtaan pakkaamossa. Kemistä Saloon muutamia vuosia aiemmin muuttanut Petri aloitti työt kolme päivää myöhemmin.  

Tuosta perjantaipäivästä on tultu pitkä matka eteenpäin ja matka kohti nykyistä prosessinkehittäjän työtä alkoi vuonna 2007, kun silloinen tuotannon työnopastaja pyydettiin mukaan uutuuttaan loistavaan lean-projektiin.

“Lähdimme projektiryhmän kanssa Saksaan kouluttautumaan lean-maailmaan. Tutustuin samalla reissulla nykyisiin kollegoihini Harriin ja Toveen. Muistelen vieläkin lämmöllä sitä, miten saksalainen kouluttaja ihmetteli, kuinka meidän äänekäs porukkamme sai ilman taustatietoa lean-pelin aikana parannettua kuvitteellista prosessia 140 prosenttia. Myöhemmin olen ajatellut, että se oli varmasti se yhteishenki, motivaatio ja innostus asiaan, mikä sai meidät onnistumaan. Samat asiat innostavat meitä työssämme yhä tänäkin päivänä”, muistelee Petri.

Samana vuonna Salon tehtaalla alkoi iso työ muuttaa koko tuotanto uuden prosessin mukaisesti leaniksi ja hyväksi todettu malli kopioitiin myöhemmin eteenpäin maailmalle. Työ vei Petriä eteenpäin kansainvälisiin tehtäviin, muun muassa Etelä-Koreaan ja Intiaan. Vuonna 2012 Petri siirtyi viemään leania pk-sektorille, silloisen IT-lean solutionsin palvelukseen.  

“Hienointa on nähdä asiakkaan kasvoilla se hetki, kun hän oivaltaa itse, miten prosessia voidaan parantaa ja miten hän voi itse vaikuttaa työhönsä.”

Tehokkuus tulee oikeita asioita oikeaan aikaan tekemällä

Tällä hetkellä Petri työskentelee lean-spesialistina IT-linen asiakkaiden toimintoja kehittäen.
Kun on vuosia kiertänyt suomalaisia yrityksiä ja nähnyt monenlaisia työympäristöjä, niin mikä prosessikehittäjää edelleen motivoi työssä?

“Hienointa on nähdä asiakkaan kasvoilla se hetki, kun hän oivaltaa itse, miten prosessia voidaan parantaa ja miten hän voi itse vaikuttaa työhönsä. Paras kommentti tuli erään tuotannon työntekijältä projektin lopussa, kun hän huudahti helpottuneena, miten ihanaa on, kun ei enää tarvitse juosta kuten ennen on tehty”, muistelee Petri,

Tämä vie prosessikehittämisen ytimeen. Liian usein tuotannon tehostamisen ajatellaan viittaavan ihmisten vähentämiseen.

“Koitan aina itse korostaa sitä, että tarkoituksena on saada ihmiset tekemään oikeita asioita, silloin lopulta päästään helpommalla ja työ soljuu eteenpäin paremmin. Tällä on valtava merkitys työssä jaksamiseen ja muutokset näkyvät ennen kaikkea työntekijöiden arjessa positiivisena kehityksenä ja lopulta hyöty tulee myös työnantajalle ja asiakkaille”, sanoo Petri. 

Johdon tuki ja sitoutuminen muutokseen mahdollistaa prosessin kehittämisen tulokset

Yksi tärkeimpiä asioita prosessikehityksen onnistumiselle on johdon sitouttaminen mukaan muutokseen.

“Kun suorittava porras on saatu innostettua mukaan, on tärkeää, että johto tukee muutoksen onnistumista. Tuotannossa ihmisille on tärkeää myös tietää, mitä heiltä vaaditaan ja odotetaan. Jos et johtajana ole kiinnostunut, mitä alaiset tekevät, niin miksi työntekijöiden pitäisi olla työstään kiinnostuneita”, muistuttaa Petri.

Johtoa saattaa kiinnostaa myös prosessikehittämisen tuomat suorat hyödyt liiketoimintaan.

“Pidämme itse IT-linella 60% parannusta lähtökohtana lean-kehitykselle. On myös hyvin todennäköistä päästä jopa 400% parannuksiin, mutta se alkaa olla jo sellainen tulos, mitä ei aina asiakas usko ja on parempi puhua huomattavista parannuksista, naurahtaa Petri. 

“Suurin osa hämmästyy, miten pienillä muutoksilla saadaan aikaiseksi suuria parannuksia. Joskus kalusteet ja laitteet voivat olla vanhoja tai epäergonomisia ja parannus vaatii selkeästi uutta rautaa. Joskus taas tuotannossa on käytössä tuliterät kalusteet, mutta prosessit eivät ole toimivia.”

Prosessikehitystä tehdään ihmiset edellä - ihmisten oma oivallus ja aktiivisuus vie parhaisiin tuloksiin

Prosessinkehittäjän ammattitaitoon kuuluu kokonaisuuden nopea hahmottaminen. Usein jo ensivilkaisulla on mahdollista nähdä, minkälaisesta muutoksesta puhutaan. Prosessikehittämisen apuna on myös ns. pahvimallinnukset, joiden avulla voidaan jo suunnitteluvaiheessa rakentaa mallinnus siitä, miten helposti muutoksia saadaan aikaiseksi. Työkaluna on myös työntutkimus, missä tutkimalla minuutin tarkkuudella kokonainen työpäivä paljastaa työhön vaikuttavat hukat ja resurssivuodot.

“Suurin osa hämmästyy, miten pienillä muutoksilla saadaan aikaiseksi suuria parannuksia. Tässäkin työntekijän oma oivallus ja aktiivisuus on tärkeää. Joskus kalusteet ja laitteet voivat olla vanhoja tai epäergonomisia ja parannus vaatii selkeästi uutta rautaa. Joskus taas tuotannossa on käytössä tuliterät kalusteet, mutta prosessit eivät ole toimivia. Tässä vaaditaan kehittäjältä taitoa löytää oikeat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen”, kertoo Petri.

It-line tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua prosessien kehittämiseen. Tärkeää on kuitenkin aina löytää juuri asiakkaan tarpeeseen sopivat ratkaisut. On tapauksia, jossa asiakas tietää tarkan tarpeen ja prosessikehittäjä menee vain paikalle hakemaan speksit esimerkiksi kolmeen uuteen työpisteeseen. Joskus tarve on selvittää isompi kokonaisuus.

“On myös niitä tapauksia, jossa menemme hakemaan kolmen työpisteen speksit ja päädymmekin suunnittelemaan koko toiminnan uusiksi. Tärkeintä on tehdä muutoksia ihmiset edellä”, kiteyttää Petri. . 

Miten voimme olla avuksi?

Haluamme olla parantamassa yritysten ja työntekijöiden työhyvinvointia tekemällä työpaikat toimiviksi ja ergonomisiksi. Monipuolisen ja pitkän uran tehneet asiantuntijamme ovat käytettävissä prosessinkehityksen, menetelmäsuunnittelun, leanin, arkijohtamisen ja muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden läpiviemiseksi.

Ota yhteyttä!

Lue myös

Your post's title

October 23, 2017admin

Your post's title

October 23, 2017admin

Your post's title

October 23, 2017admin