Blogi RSS

Työntutkimuksen tavoitteena on selvittää ja kehittää tutkittavan työn työmenetelmät, ergonomia ja ajankäyttö. Sen avulla voidaan mm. löytää ratkaisuja ergonomian parantamiseen, työmenetelmien kehittämiseen turvallisemmaksi, läpimenoaikojen lyhentämiseen ja jalostavan työn osuuden lisäämiseen. 

Mikko on työurallaan lean-spesialistina, menetelmäsuunnittelijana ja työntutkijana ollut mukana erilaisissa projekteissa ja nähnyt useita erilaisia toimintatapoja ja tuotantoympäristöjä. Yhteiseksi tekijäksi onnistuneelle kehittämiselle hän nimeää pysähtymisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun hyvissä ajoin ennen toteutusta. Suunnittelu jää usein kiireen jalkoihin ja nykymaailmassa on vaikeaa pysähtyä.

Lue lisää Mikon ajatuksia työntutkimuksen mahdollisuuksista yritysten kehittämiseen. 

Lue lisää

It-line tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua prosessien kehittämiseen. EasyLean-konseptimme on kustannustehokas ja nopea tapa yritykselle saada prosessikehitys käyntiin. Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme toimivat ratkaisut, erilaisiin tarpeisiin.
 
Lue blogista lean-spesialistimme Petri Tokolan ajatuksia siitä, miten tehokas prosessinkehitys voidaan räätälöidä juuri asiakkaan tarpeisiin.

Lue lisää

Asiakas odottaa saavansa tilauksensa sovittuna aikana, sovittuna laatuna ja sovittuna määränä. Tämän vuoksi virheisiin ja viivästyksiin on hyvin harvoin varaa. On kuitenkin kiistaton tosiasia, että päivittäinen tekeminen tuotannossa on inhimillistä ja monista syistä johtuen haavoittuvaista. Tilaukset viivästyvät, ne eivät vastaa odotuksia tai tuotannon resurssointi pettää.

Tutustu arkijohtamisen asiantuntija Harri Laitisen vinkkeihin päivittäisen tekemisen tehostamiseksi. 

Lue lisää

“Lopulta kysymys palaa aina ihmisiin. Olen saanut urallani toimia lukemattomien erilaisten, eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Vaikka toiminta, tuotteet ja prosessit muuttuvat, lean-periaatteet pysyvät samankaltaisina. Lopulta kyse on ihmisistä ja heidän työstään”, sanoo Tove. 

Lue lisää tuotantopäällikkömme mietteitä prosessinkehittämisestä ja ihmisten motivoinnista muutokseen.

Lue lisää